ul. Dekerta 3/3
80-262 Gdańsk
(wejście od ul. Staszica)
Tel. 58 535 71 96